17% stawka podatku i wyższe koszty pracownicze w pdof

17% stawka podatku i wyższe koszty pracownicze w pdof

Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 16.07.2019

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2019 r. przyjęła m.in. projekt nowelizacji ustawy o pdof zakładający zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o pdof, oraz obniżenie najniższej stawki skali pdof.
Projekt przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości wskazanych kosztów, która obowiązuje w niezmienionych kwotach od 2008 r. Zgodnie z funkcjonującymi obecnie uregulowaniami tzw. podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów wynoszą miesięcznie 111,25 zł, a rocznie nie więcej niż 1.335 zł. Po zmianie koszty te mają wynosić 250 zł miesięcznie i 3.000 zł rocznie. Z kolei osoby dojeżdżające do jednego zakładu pracy mogą teraz korzystać z tzw. podwyższonych kosztów pracowniczych wynoszących 139,06 zł miesięcznie, co rocznie daje sumę 1.668,72 zł. Po zmianach, według projektu, ich miesięczna kwota będzie wynosić 300 zł, i w konsekwencji roczna – 3.600 zł. Natomiast u tzw. wieloetatowców roczne koszty nie mogą teraz przekroczyć 2.002,05 zł, a jeżeli osoby takie dojeżdżają do pracy, to u nich roczne koszty nie mogą być wyższe niż 2.502,56 zł. W wyniku nowelizacji limity te wzrosną odpowiednio do 4.500 zł i 5.400 zł.
Konsekwencją podwyższenia pracowniczych kosztów będzie podwyższenie kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, które ustalane są w kwotach określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o pdof. Dotyczy to kosztów uzyskania przychodów z tytułu: pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.
Zgodnie z projektem nowelizacji koszty uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.
W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy pdof projekt przewiduje ponadto obniżenie najniższej stawki podatku skali podatkowej z 18% do 17%, przy jednoczesnym zachowaniu stawki 32% dla dochodów w II progu podatkowym, czyli przekraczających 85.528 zł.
Obniżenie stawki obejmie ogół podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli zarówno pracowników, osoby świadczące usługi na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło, jak i emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców korzystających z tego sposobu opodatkowania w ramach zasad ogólnych. Według projektu nowa skala podatkowa z obniżoną stawką podatku (17%) będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Oferta

 • Kompleksowa obsługa biura rachunkowego
 • Kompleksowa obsługa biura księgowego
 • Księgowość online
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa kadrowa
 • Płace

 

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Ryczałt
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zakładanie spółek
 • Pełne księgi
 • Sprawozdania finansowe
 • inne

Lokalizacja

Nasze biura rachunkowe są zlokalizowane w Nowym Dworze Mazowiecki, Modlinie Twierdzy, Czosnowie. Dojeżdzamy do klientów, oraz świadczymy usługi zdalnie (online).

Blog

Świadczymy usługi z zakresu rachunkowości, prowadzenia dokumentacji płacowej i kadrowej.

Więcej…

W ostatnich latach obserwujemy wzrost nadzoru i kontroli podatkowej. Szczególnie dotkliwe stały się obowiązki dotyczące raportowania podatku VAT, w ramach którego przekazywane są organom podatkowym coraz bardziej szczegółowe informacje. Dlatego przedsiębiorcy muszą znaleźć dodatkowy czas i poświęcić go formalnym aspektom prowadzenia biznesu.

Dlatego tak ważne staje się znalezienie ekspertów odpowiedzialnych za rzetelną księgowość oraz umożliwienie właścicielom i członkom zarządu skupienie się na istotnych celach biznesowych. Jeśli chcesz skorzystać z tych korzyści, warto skontaktować się z naszym biurem. Doświadczenie zdobyte podczas współpracy z firmami na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic pomogło nam wyznaczyć wysoki standard obsługi we wszystkich formach księgowości.