Czynny żal. Czym jest? Kiedy jest skuteczny?

Czynny żal. Czym jest? Kiedy jest skuteczny?

Czynny żal. Czym jest? Kiedy jest skuteczny?

Do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy należą: opłacanie podatków oraz składanie w urzędzie skarbowym obligatoryjnych deklaracji. W przypadku spóźnienia lub nawet pomyłki, podatnik musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami. W zależności od tego, jak istotne było przewinienie, może to być mandat skarbowy, grzywna, wyrok sądowy, a nawet pozbawienie wolności. Aby uniknąć kary, przedsiębiorca ma możliwość odwołania się do instytucji czynnego żalu, opisanej w kodeksie karnym skarbowym. Czym jest czynny żal i co powinien zawierać? Wyjaśniamy poniżej.

Co zrobić, aby czynny żal był skuteczny?
Sam fakt, że przedsiębiorca złożył czynny żal nie gwarantuje mu ochrony przed karą. Czynny żal nie będzie skuteczny, jeżeli podatnik:
został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa;
jest w trakcie postępowania kontrolnego;
zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego.

Dodatkowo, aby czynny żal został uznany za skuteczny, przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty razem z odsetkami. Czynny żal chroni przed karami, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania powstałych zaległości i odsetek.

Forma czynnego żalu
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) podatnik składa w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście w urzędzie skarbowym. W przypadku, kiedy urząd skarbowy nie uzna czynnego żalu za skuteczny, przedsiębiorca nie ma możliwości odwołania się od wydanej decyzji.

Co dołączyć do czynnego żalu?
Składając zawiadomienie o popełnieniu zabronionego czynu, sprawca musi ujawnić okoliczności czynu oraz dane osób, które brały w nim udział. Dodatkowo zobowiązany jest także do:
uiszczenia wymaganej należności publicznoprawnej (najpóźniej w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy) - potwierdzenie zapłaty;
złożenia przedmiotów podlegających obowiązkowi, którego podatnik nie dopełnił.

Oferta

 • Kompleksowa obsługa biura rachunkowego
 • Kompleksowa obsługa biura księgowego
 • Księgowość online
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa kadrowa
 • Płace

 

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Ryczałt
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zakładanie spółek
 • Pełne księgi
 • Sprawozdania finansowe
 • inne

Lokalizacja

Nasze biura rachunkowe są zlokalizowane w Nowym Dworze Mazowiecki, Modlinie Twierdzy, Czosnowie. Dojeżdzamy do klientów, oraz świadczymy usługi zdalnie (online).

Blog

Myślisz o założeniu sp. z o.o. ?

Więcej…

Wyższe odpisy na zfśs w 2019 r.

Więcej…