Do 30 czerwca 2022 r. termin na złożenie CIT-8 i CIT-8A za 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:
złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB);
złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E);
wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.