Od 01.02.2021 ruszył projekt e-Urząd Skarbowy.

Przez serwis e-US, można złożyć roczne zeznanie podatkowe oraz uzyskać dostęp do:
danych podatkowych,
informacji o prowadzonej działalności gospodarczej,
aplikacji służącej do składania JPK
płatności online obsługujących należności administracyjne, w tym - mandaty.
W ramach e-US udostępniono także możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism:
wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań
Zawiadomienie ZAW-NR
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)
pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłat