Jak w praktyce dłużnik koryguje VAT naliczony w ramach ulgi na złe długi

Jak w praktyce dłużnik koryguje VAT naliczony w ramach ulgi na złe długi

√ Sprawdź czy w ustalonym terminie płatności dokonałeś zapłaty za nabyte towary lub usługi (na terytorium kraju).

√ Nie masz obowiązku korekty VAT naliczonego, jeżeli uregulujesz należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności należności.

√ Pamiętaj, iż nie dokonujesz korekty w sytuacji, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90. dzień od dnia upływu terminu płatności, jesteś w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

√ Skoryguj podatek naliczony w części D deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres, w którym mija 90. dzień od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (poz. 49 deklaracji). Nie zaznaczaj żadnych dodatkowych pozycji w deklaracji VAT oraz nie składaj dodatkowych zawiadomień do urzędu skarbowego, z wykazaną kwotą korekty oraz danymi wierzyciela.

√ Korektę podatku naliczonego wykaż w JPK_VAT w poz. K_49.

√ Gdy po złożeniu skorygowanej deklaracji VAT należność zostanie (w całości lub w części) uregulowana zwiększ podatek naliczony (w całości lub w części) w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana (poz. 50 deklaracji VAT-7/VAT-7K).

√ Ponowną korektę podatku naliczonego wykaż w JPK_VAT w poz. K_50.

Oferta

 • Kompleksowa obsługa biura rachunkowego
 • Kompleksowa obsługa biura księgowego
 • Księgowość online
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa kadrowa
 • Płace

 

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Ryczałt
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zakładanie spółek
 • Pełne księgi
 • Sprawozdania finansowe
 • inne

Lokalizacja

Nasze biura rachunkowe są zlokalizowane w Nowym Dworze Mazowiecki, Modlinie Twierdzy, Czosnowie. Dojeżdzamy do klientów, oraz świadczymy usługi zdalnie (online).

Blog

Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania następujących składek ZUS:

Więcej…

Zamiast zapowiadanych 200 tys. z estońskiego CIT-u zdecydowało się dotąd skorzystać raptem nieco ponad 330 firm. Eksperci oceniają, że nowa formuła opodatkowania nie jest wcale tak prosta i korzystna jak jej estoński pierwowzór. – Wyjaśnienia do estońskiego CIT-u w Polsce są bardziej obszerne niż w Estonii cała ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – mówi Artur Kuczmowski z Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej. Jak podkreśla, z bardzo prostego rozwiązania z Estonii w Polsce została jedynie nazwa, a polski system wymaga radykalnego uproszczenia i prostych, przyjaznych zasad dla przedsiębiorców.

Więcej…