Jak założyć własna działalność gospodarczą?

Jak założyć własna działalność gospodarczą?

Pierwsze formalności czyli jak założyć własną działalność gospodarczą?

należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG, czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można tego dokonać elektronicznie lub tradycyjnie – przez złożenie dokumentu w urzędzie gminy.

Aby firma znalazła się w rejestrze CEIDG należy podać:

adres firmy,

NIP, PESEL,

kod działalności składający się z pięciu znaków ułożonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności,

adres mailowy, numer telefonu kontaktowego (dobrowolnie),

rodzaj opodatkowania,

datę rozpoczęcia działalności,

dane rachunków bankowych.

 

Ułatwieniem dla wszystkich przyszłych przedsiębiorców jest to, że złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy wiąże się z jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS i naczelnika urzędu skarbowego.

 

Rejestracja do ZUS podczas założenia działalności

Wypełnienie formularza ZUS ZUA w celu zgłoszenia osoby, która jest ubezpieczona zdrowotnie i społecznie lub ZUS ZZA, jeśli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (formularz można wypełnić na etapie wypełniania wniosku w CEIDG).

Dodatkowo przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności może skorzystać z tzw. ulgi na start, która polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

 

Rejestracja do VAT

Deklaracja VAT-R składa się, aby zarejestrować się lub zaktualizować dane w zakresie podatku od towaru i usług (VAT). Przedsiębiorca dzięki temu może zdecydować, czy chce być czynnym podatnikiem VAT, czy zostaje z niego zwolniony na mocy ustawy. Formularz zawiera również pola potrzebne do rejestracji do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Oferta

 • Kompleksowa obsługa biura rachunkowego
 • Kompleksowa obsługa biura księgowego
 • Księgowość online
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa kadrowa
 • Płace

 

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Ryczałt
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zakładanie spółek
 • Pełne księgi
 • Sprawozdania finansowe
 • inne

Lokalizacja

Nasze biura rachunkowe są zlokalizowane w Nowym Dworze Mazowiecki, Modlinie Twierdzy, Czosnowie. Dojeżdzamy do klientów, oraz świadczymy usługi zdalnie (online).

Blog

Biała lista podatników VAT - już od 1 września 2019 r.

Więcej…
Jak przeprowadzać badania profilaktyczne i szkolenia bhp w okresie epidemii