Nowe deklaracje ZUS

Od przyszłego roku czekają nas zmiany w deklaracjach ZUS. Zmianie ulegną najczęściej używane przez przedsiębiorców formularze.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przygotować się na zmianę obowiązujących formularzy ZUS.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzający nowe wzory druków. Zmianie ulegną dwa najczęściej używane formularze, tj.:
• deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA oraz
• raport imienny ZUS RCA.
Ponadto, rozporządzenie wprowadza również nowe wzory dla informacji miesięcznej oraz informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej. Nowe formularze dostępne są tutaj.
Wprowadzenie nowych formularzy ma związek z istotnymi zmianami w niektórych ustawach.
Deklaracja ZUS DRA ulegnie zmianie z powodu wprowadzenia obowiązku opłacania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) razem ze składką na Fundusz Pracy.
Z kolei raport imienny ZUS RCA, jak również informacja dla osoby ubezpieczonej ulegną rozszerzeniu ze względu na nowe przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (PPK). W związku z powyższym, w formularzach tych dodane zostały zupełnie nowe pola.
Zgodnie z projektem rozporządzenia, nowe formularze zaczną obowiązywać od stycznia 2020 roku.