Prowadzenie własnej działalności, prowadzenia księgowości i kadr, tworzenie wirtualnych biur, zakładanie spółek w Polsce