PIT z działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej do 31 stycznia 2019 r.

Karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zaliczają się do zryczałtowanych form opodatkowania.

Karta podatkowa to najprostszą forma opodatkowania. Wysokość podatku nie zależy od faktycznie osiąganych dochodów, lecz jest ustalana przez urząd skarbowy w drodze decyzji. Kartowicz opłaca podatek dochodowy stałym ryczałtem miesięcznym, niezależnie od tego czy uzyskują dochody z działalności gospodarczej.

Podatek ten należy opłacić w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia.

Po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia podatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-16A.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to również prosta forma opodatkowania. Podatek dochodowy płacony jest od uzyskanego dochodu według stawek: 3%, 5,5%,8,5%, 12,5%,17%,20%. Wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług.

Wyliczony ryczałt należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenie zeznania rocznego PIT-28, czyli do 31 stycznia.