Porady księgowe – o co najczęściej pytają przedsiębiorcy?

Porady księgowe – o co najczęściej pytają przedsiębiorcy? Nowy Dwór Mazowiecki

Zakładając własną firmę, przedsiębiorca musi się zastanowić, kto będzie prowadził w niej księgowość

– czy będzie to robić samodzielnie, czy też zleci tę czynność profesjonaliście. Przedsiębiorcy, którzy decydują się sami prowadzić uproszczoną księgowość w swojej firmie, często korzystają z porad księgowych, głównie w zakresie regulacji podatkowych.


Mała księgowość to uproszczona forma księgowości dostępna dla firm, których przychody nie przekroczyły 2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym. Przedsiębiorca może ją prowadzić samodzielnie, jednak – musi się orientować w bieżących regulacjach prawnych. Porady księgowe w tym przypadku są nieocenioną pomocą dla osób, które niebędących ekspertami w tym zakresie.

Czy warto samodzielnie prowadzić księgowość działalności gospodarczej?

Wiele osób zakładających swoją pierwszą działalność gospodarczą zastanawia się nad formą prowadzenia w niej księgowości. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że księgowość musi być prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy, czyli zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Popełnione błędy mogą wiele kosztować, dlatego też wielu przedsiębiorców wybiera współpracę z biurem rachunkowym w zakresie prowadzenia księgowości w firmie. Coraz większą popularnością cieszy się także księgowość internetowa, w ramach której przedsiębiorca otrzymuje pakiet narzędzi ułatwiających prowadzenie podstawowych czynności gospodarczych.

Regulacje podatkowe i finansowanie przedsiębiorstwa – najczęstsze pytania

Przedsiębiorcy często pytają, w jaki sposób można wykorzystać istniejące regulacje podatkowe do tego, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe swojej firmy. Kolejnym ważnym aspektem działalności gospodarczej jest źródło finansowania bieżących działań. Porady księgowe w zakresie najbardziej korzystnego sposobu finansowania zakupu środków trwałych i kapitału obrotowego są również często udzielane przez biura rachunkowe. Istotną kwestią jest również badanie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Kto ponosi odpowiedzialność za czynności gospodarcze w przedsiębiorstwie?

Za ewentualne błędy w prowadzeniu księgowości w firmie odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca. W przypadku kiedy księgowość prowadzona jest przez zewnętrzne biuro rachunkowe odpowiedzialność zazwyczaj ponosi firma zewnętrzna, ale tylko do wysokości swojej polisy ubezpieczeniowej. Kwestię tę reguluje umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym. Warto zwrócić na nią uwagę, ale nie należy także zapominać, że ekspertom błędy zdarzają się o wiele rzadziej niż osobom, które nie mają doświadczenia, a często brakuje im także wiedzy merytorycznej.

Biura rachunkowe oprócz prowadzenia czynności gospodarczych oferują szeroko pojęte doradztwo w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów. Doświadczeni księgowi świadczą także profesjonalne usługi w procesie upadłości przedsiębiorstwa, w którego przebiegu również ważne jest podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

Oferta

 • Kompleksowa obsługa biura rachunkowego
 • Kompleksowa obsługa biura księgowego
 • Księgowość online
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa kadrowa
 • Płace

 

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Ryczałt
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zakładanie spółek
 • Pełne księgi
 • Sprawozdania finansowe
 • inne

Lokalizacja

Nasze biura rachunkowe są zlokalizowane w Nowym Dworze Mazowiecki, Modlinie Twierdzy, Czosnowie. Dojeżdzamy do klientów, oraz świadczymy usługi zdalnie (online).

Blog

√ Sprawdź czy w ustalonym terminie płatności dokonałeś zapłaty za nabyte towary lub usługi (na terytorium kraju).

Więcej…

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w wyniku której świadczenie niektórych usług będzie działalnością regulowaną, dotyczy to m.in. tzw. działalności na rzecz spółek lub trustów (np. rejestracji spółek, świadczenia usług wirtualnego biura) informujemy, że spółka Księgowość Kadry Płace BHP PPOŻ spółka z o.o. jest podmiotem uprawiony do wykonywania wyżej wymienionych usług i posiada wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów pod numerem RDST-1.+