Samochód ciężarowy – definicja w VAT i podatku dochodowym.

Samochód ciężarowy – definicja w VAT i podatku dochodowym.

Definicja samochodu osobowego została wykazana w ustawie o podatku dochodowym oraz w ustawie o VAT.

Na zasadzie wskazania wyjątków przy okazji można wnioskować, jaki rodzaj pojazdu stanowi samochód ciężarowy. Odpowiednia kwalifikacja jest bardzo istotna ze względu na prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji oraz poprawne odliczenie VAT.

 

Samochód ciężarowy w ustawie o VAT

Obecnie w ustawie o VAT samochód ciężarowy nie jest wprost zdefiniowany, a istnieje jedynie wskazanie pojazdu, który daje możliwość odliczenia 100% VAT. W związku z tym, że przyjęło się przez samochód ciężarowy rozumieć właśnie pojazd z pełnym odliczeniem VAT, to określeniem tym wciąż się posługujemy.

Samochód ciężarowy dla celów podatku VAT to samochód o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Do pojazdów ciężarowych zaliczyć można również:

Samochód ciężarowy w podatku dochodowym

Za samochód ciężarowy uznaje się po pierwsze pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W przypadku pojazdów o mniejszej masie istnieją również wyjątki, które według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczane są do samochodów ciężarowych i należą do nich:

Spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie: