Zakres usług Biura rachunkowego / Biura Księgowego w Nowym Dworze Mazowiecki

Zakres usług Biura rachunkowego / Biura Księgowego w Nowym Dworze Mazowiecki

Zakres usług naszego biura mieszczącego się w Nowym Dworze Mazowieckim

Jednoosobowa działalność gospodarcza

 • Zakładanie działalności
 • Dobór formy opodatkowania
 • Wypełnienie wniosków o dotację z UP

Ryczałt

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,

Księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

Zakładanie spółek

 • Zakładanie spółek z o.o. przez system S24

Pełne księgi

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont

Kadry

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzenie umów o pracę/ Sporządzenie umów cywilnoprawnych/skierowań na badania lekarskie/skierowań na szkolenia BHP

Płace

 • Naliczanie wynagrodzeń umowa o pracę/umowy cywilno prawne
 • sporządzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań

Sprawozdania finansowe

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • CIT
 • Informacja dodatkowa/sprawozdanie z działalności/uchwala o podziale zysku/ pokryciu straty

 

Oferta

 • Kompleksowa obsługa biura rachunkowego
 • Kompleksowa obsługa biura księgowego
 • Księgowość online
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa kadrowa
 • Płace

 

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Ryczałt
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zakładanie spółek
 • Pełne księgi
 • Sprawozdania finansowe
 • inne

Lokalizacja

Nasze biura rachunkowe są zlokalizowane w Nowym Dworze Mazowiecki, Modlinie Twierdzy, Czosnowie. Dojeżdzamy do klientów, oraz świadczymy usługi zdalnie (online).

Blog

Myślisz o założeniu sp. z o.o. ?

Więcej…

Wyższe odpisy na zfśs w 2019 r.

Więcej…