Zakres usług Biura rachunkowego / Biura Księgowego w Nowym Dworze Mazowiecki

Zakres usług Biura rachunkowego / Biura Księgowego w Nowym Dworze Mazowiecki

Zakres usług naszego biura mieszczącego się w Nowym Dworze Mazowieckim

Jednoosobowa działalność gospodarcza

 • Zakładanie działalności
 • Dobór formy opodatkowania
 • Wypełnienie wniosków o dotację z UP

Ryczałt

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,

Księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

Zakładanie spółek

 • Zakładanie spółek z o.o. przez system S24

Pełne księgi

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont

Kadry

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzenie umów o pracę/ Sporządzenie umów cywilnoprawnych/skierowań na badania lekarskie/skierowań na szkolenia BHP

Płace

 • Naliczanie wynagrodzeń umowa o pracę/umowy cywilno prawne
 • sporządzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań

Sprawozdania finansowe

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • CIT
 • Informacja dodatkowa/sprawozdanie z działalności/uchwala o podziale zysku/ pokryciu straty

 

Oferta

 • Kompleksowa obsługa biura rachunkowego
 • Kompleksowa obsługa biura księgowego
 • Księgowość online
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa kadrowa
 • Płace

 

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Ryczałt
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zakładanie spółek
 • Pełne księgi
 • Sprawozdania finansowe
 • inne

Lokalizacja

Nasze biura rachunkowe są zlokalizowane w Nowym Dworze Mazowiecki, Modlinie Twierdzy, Czosnowie. Dojeżdzamy do klientów, oraz świadczymy usługi zdalnie (online).

Blog

W ramach wprowadzenia Konstytucji biznesu od 30 kwietnia 2018 r. funkcjonuje tzw. działalność nierejestrowana, zwana inaczej działalnością nierejestrową czy działalnością na próbę. Polega na tym, że osoba fizyczna nieprowadząca do tej pory działalności, ma możliwość jej prowadzenia bez większych formalności, do momentu gdy nie przekroczy określonej kwoty przychodów.

Więcej…

MF przygotowało nowy wzór PIT-11 za 2019

Więcej…