Zakres usług naszego biura mieszczącego się w Nowym Dworze Mazowieckim

Jednoosobowa działalność gospodarcza

 • Zakładanie działalności
 • Dobór formy opodatkowania
 • Wypełnienie wniosków o dotację z UP

Ryczałt

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,

Księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

Zakładanie spółek

 • Zakładanie spółek z o.o. przez system S24

Pełne księgi

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont

Kadry

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzenie umów o pracę/ Sporządzenie umów cywilnoprawnych/skierowań na badania lekarskie/skierowań na szkolenia BHP

Płace

 • Naliczanie wynagrodzeń umowa o pracę/umowy cywilno prawne
 • sporządzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań

Sprawozdania finansowe

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • CIT
 • Informacja dodatkowa/sprawozdanie z działalności/uchwala o podziale zysku/ pokryciu straty