Od 1 maja 2019 r. podatnicy będą mogli prowadzić ewidencję sprzedaży z zastosowaniem trzech rodzajów kas rejestrujących.

Możliwe będzie stosowanie:

  • nowych kas online, czyli kas rejestrujących, które zapewnią prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwią połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas;

  • kas z elektronicznym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas;

  • kas z papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas.

UWAGA!

Od 1 maja 2019 r. w kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie.

Stosowanie kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będzie stopniowo wygaszane. Ograniczono terminy wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla tych kas rejestrujących. Nie oznacza to jednak, że po tym okresie (patrz tabela 1) podatnicy nie będą mogli używać tych kas. Podatnicy mogą używać dotychczasowych kas, chyba że będą wykonywali czynności, dla których wymiana jest obowiązkowa.

Tabela 1. Terminy wydawania potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących

Rodzaj kas rejestrujących

Okres, na jaki są wydawane

kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii

do 31 grudnia 2022 r.

kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii

do 31 sierpnia 2019 r.

Pewna grupa czynności obowiązkowo będzie musiała być ewidencjonowana przy użyciu kas online. Nie dotyczy to jednak całej działalności podatnika, lecz tylko wymienionych czynności. Wymiana kas będzie się jednak odbywała stopniowo.