OFERTA USŁUG KSIĘGOWO KADROWO PŁACOWYCH

Prowadzenie księgowości. Zakładanie spółek

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga podjęcia wielu decyzji, jedną z nich jest wybór odpowiedniego biura rachunkowego. Prawidłowo prowadzone księgi i dobra współpraca z księgową to jeden z głównych elementów sukcesu firmy.
Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach przyszłej współpracy oferujemy bezpłatne konsultacje, doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowanie a także sporządzenie dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do zarejestrowania przedsiębiorstwa.
Każdemu klientowi zapewniamy kompleksową usługę w zakresie rachunkowości, rozliczeń podatkowych PIT, CIT oraz VAT.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Rozliczanie podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego oraz sporządzanie informacji o wysokości osiągniętego dochodu/straty
 • Sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat
 • Sporządzanie zakładowego planu kont
 • Kontrola i weryfikacja ksiąg
 • Oraz wiele innych….

Kadry i płace

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę, od naliczania wynagrodzeń, przez przygotowywanie deklaracji do ZUS i US, aż po skomplikowane czynności związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej i ZUS oferujemy:
 • Zakładanie, prowadzenie, aktualizację i przechowywanie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów dla każdego ubezpieczonego
 • Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi
 • Porady i opiekę specjalisty ds. kadrowych


W ramach obsługi BHP oferujemy:
 • doradztwo w zakresie BHP
 • kompleksowe przeglądy warunków pracy oraz ich zgodność z przepisami
 • raporty dotyczące nieprawidłowości oraz zawierające ewentualne działania naprawcze
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków mających miejsce przy pracy oraz w drodze do i z pracy, charakterystyka stwierdzonych lub podejrzewanych chorób zawodowych oraz przygotowanie stosownej dokumentacji
 • rejestry spełniających wymogi Państwowej Inspekcji Pracy
 • roczne analizy, których tematem jest bezpieczeństwo i higiena pracy
 • szkolenia BHP, wstępne i okresowe
Biuro rachunkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe

Skontaktuj się z nami

+48 510 273 534