Biuro rachunkowe w Nowym Dworze Mazowieckim to wykwalifikowani księgowi z każdej dziedziny księgowości, obsługi kadrowo-płacowej oraz planowania finansów.

Oferujemy dostosowany do Twoich potrzeb zakres usług, odpowiadający specyfice prowadzonej działalności. W biurze rachunkowych w Nowym Dworze Mazowieckim wsparcie otrzyma przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak też duża firma i spółka z o.o i nie tylko. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz na bieżąco podnosimy swoją wiedzy zgodnie ze zmianami prawnymi. Obsługujemy firmy wymagającej pełnej księgowości i księgowością uproszczoną. Pomagamy też w kwestiach podatkowych przy zakładaniu firmy.

Oferujemy w naszym biurze rachunkowym m.in. : 

 • Wirtualne biuro
 • Przygotujemy umowy o pracę, zlecenie i o dzieło
 • Prowadzimy akta osobowe pracowników 
 • Pilnujemy wszelkich konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich oraz jeśli trzeba konieczność przeprowadzenia szkoleń BHP
 • Zajmiemy się ewidencjonowaniem urlopów wypoczynkowych oraz wszelkich nieobecności w pracy
 • Przygotowanie zmian warunków zatrudnienia
 • Przygotujemy dokumenty z rozwiązaniem stosunku pracy
 • Na bieżąco będziemy Cię informować o wszelkich zmianach prawnych dotyczących wymogów dokumentacji kadrowej

W ramach obsługi księgowej oferujemy m.in.:

 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi, w tym US i ZUS
 • Ewidencję podatków od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji księgowych
 • Przygotowywanie raportów na potrzeby banków i GUS
 • Modyfikację planu kont
 • Prowadzenie książek przychodów i rozchodów