Wydawanie klientom paragonów fiskalnych przed dokonaniem przez nich płatności za zakupiony towar bądź usługę to nowy pomysł Ministerstwa Finansów na uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany mają obowiązywać już od początku nowego roku.

Przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych czekają istotne zmiany w zakresie ewidencjonowania tych transakcji na kasach fiskalnych. Wszystko za sprawą nowego rozporządzenia w omawianym zakresie, które ma zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363). Zmiany, o których mowa, mają związek z nowelizacją ustawy o VAT, na mocy której od 1 stycznia 2019 r. zostanie wprowadzony obowiązek stosowania przez podatników nowego rodzaju kas rejestrujących(tzw. kas online).Urządzenia te mają umożliwiać bieżące przekazywanie z nich wszelkich informacji do systemu teleinformatycznego (tzw. Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Początkowo mają być nim objęci tylko podatnicy prowadzący działalność w wybranych branżach, które zdaniem fiskusa są szczególnie narażone na nadużycia w obszarze VAT. Dotyczy to m.in. gastronomii, usług fryzjerskich, kosmetycznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy, naprawy pojazdów czy sprzedaż paliw. Przy czym obowiązek ten ma być wdrażany etapami we „wrażliwych” branżach w latach 2019–2022.Natomiast przedstawicielom pozostałych branż wolno będzie jeszcze stosować przez pewien czas urządzenia starego typu, a więc kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.